Skating & Dance Academy
 
 
 
Stort tack till Bernt Johansson
för fina bilder och ekonomiska bidrag!
Beställ dina klubbkläder via Kskate hemsida
Hos Basset Blades köper och slippar du skridskor
Din annons här? Kontakta info@skateacademy.se